Våra produkter

PrimaVara lagerhåller Fuchs smörjmedel och Kemiprodukter som spolarvätska, kylarglykol ect.

 

Kontakta oss

Miljöarbete är viktigt!

PrimaVara i Vara AB

Heljevedsvägen 4

534 50  Vara

 

0730 28 28 08

 

Det är därför vi främjar samarbeten med leverantörer som medvetet och kontinuerligt arbetar med sitt miljöarbete. Vårt mål är att skydda de dyrbara resurserna mark, vatten och luft.