Våra produkter

PrimaVara lagerhåller Fuchs smörjmedel och Kemiprodukter som spolarvätska, kylarglykol etc.

 

När gåvor är konst

 

PrimaVara lagerhåller Fuchs smörjmedel och Kemiprodukter som spolarvätska, kylarglykol etc.

 

Kontakta oss

PrimaVara i Vara AB

Heljevedsvägen 4

534 50  Vara

 

0730 28 28 08

 

Miljöarbete är viktigt!

Det är därför vi främjar samarbeten med leverantörer som medvetet och kontinuerligt arbetar med sitt miljöarbete. Vårt mål är att skydda de dyrbara resurserna mark, vatten och luft.